Το ποθούμενο να μην κανείς τίποτα εν αμφιβόλω

Ζωγραφική - Painting