Μποζίκης Ιωάννης

Bozikis İoannis

Bozikis Jean

Bozikis Yannis



Βιογραφικό του συγγραφέα

Repères biographiques

Tanıtım yazısı



Βιβλία του Ιωάννη Μποζίκη

Livres edités de İoannis Bozikis

İoannis Bozikis'in kitapları



                             Ποίηση στην ελληνική γλώσσα


Poésie en langue grecque

Yunan dilinde şiirler



Θρησκευτική ποίηση

Poésiereligieuse

Dini şiirler



Ποίηση στην γαλλική γλώσσα

Poésie en langue française

Fransız dilinde şiirler



Ποίηση στην τουρκική γλώσσα

Poésie en langue turque

Türk dilinde şiirler



Θεατρικά Έργα - Pièces Théâtrales -Tiyatro Eserleri


Δηκτικός λόγος - Ecritsmordants - Isıran yazılar


Δοκίμια - Essais - Denemeler



Μεταφράσεις κειμένων στην γαλλική γλώσσα

Traductions des textes en français

Fransızcaya metin çevirisi


Κριτικές - Critiques - Eleştiri


                               Ζωγραφική - Peinture - Resim